unia logo2

Oferta

Innowacyjna kamera Innowacyjna autonomiczna kamera do wykrywania wolnych miejsc parkingowych i zajętość pasów ruchu w oparciu o sieci neuronowe

System którego centralnym elementem są autonomiczne kamery wykrywające zajętość miejsc parkingowych i zajętości pasów ruchu. Kamery przekazują zebrane i przetworzone dane do serwera, którego zadaniem jest integracja danych, ich składowanie oraz udostępnianie pozostałym elementom systemu, takim jak np. serwer webowy.


SCHEMAT DZIAŁANIA SYSTEMU


  • głównym komponentem systemu są autonomiczne kamery,
  • kamery dokonują analizy obrazu w celu wykrycia wolnych i zajętych miejsc parkingowych,
  • kamery wysyłają dane o miejscach parkingowych do serwera lub serwerów,
  • w systemie może się znajdować dowolna liczba kamer,
  • wymagany jest co najmniej jeden serwer odpowiedzialny za integrowanie i składowanie danych z kamer; liczba serwerów nie jest ograniczona,
  • dane o miejscach parkingowych mogą być udostępniane innym systemom i aplikacjom.

Dzięki tak szeroko zdefiniowanym ramom systemu istnieje możliwość elastycznego dostosowania go do konkretnej sytuacji, więc omawiane rozwiązanie sprawdzi się zarówno w przypadku małego parkingu z jedną kamerą, jak i dużego, wielopoziomowego parkingu bądź sieci parkingów.

Każda kamera jest samodzielnym elementem systemu. Jest wyposażona w mechanizmy przetwarzania i analizy obrazu, które na bieżąco dostarczają informacje o wykrytych pojazdach i zajętości zdefiniowanych miejsc.

PRZYKŁADOWA ARCHITEKTURA KAMERY

Sam fakt, że urządzenie jest niewielkie nie świadczy o tym, że jego konfiguracja będzie prosta. Tym bardziej, jeśli na ogromnej powierzchni mają znaleźć się ich setki! Producenci beaconów zwrócili także i na to uwagę. Nie jest konieczne konfigurowanie każdego urządzenia osobno (mimo, iż możliwe). Wspomniana wcześniej Aruba Networks stworzyła aplikację, poprzez którą można instalować beacony, umieszczać je na wirtualnej mapie i konfigurować ich działanie. Nie ma nic prostszego, niż zarządzanie wieloma urządzeniami z poziomu jednej aplikacji o przyjaznym interfejsie. Do komunikacji beaconów z aplikacją można wykorzystać Access Pointy wyposażone w Bluetooth, bądź urządzenia takie jak Aruba Sensors, które skupiają wszystkie beacony w jednym centralnym miejscu do zarządzania

Konfiguracja kamery

Konfiguracja kamery jest prosta i polega na dołączeniu kamery do sieci oraz wskazaniu lokalizacji głównego serwera. Należy również zdefiniować specyficzne obszary na obserwowanym obrazie. Dzięki temu można sprecyzować informacje dostarczane przez kamerę. Po skonfigurowaniu kamera jest bezobsługowa i może pracować niezależnie od pozostałych elementów systemu.


Ofertę na systemem przygotowujemy pod potrzeby danego klienta i indywidualnie potrzeby danego parkingu. Nasz zespół przygotuje dla Państwa rozwiązanie odpowiadające potrzebą i wymaganiom danego projektu. Zapraszamy do kontaktu kliknij tutaj lub na adres e-mail: biuro@birtech.pl