unia logo2

Beacon

Monitoring wizyjny

Monitoring

Informacja o firmie Birtech

Firma BiRTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa powstała 2015 roku. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
Spółka została powołana jako podmiot celowy do realizacji zleconych od swoich kontrahentów prac badań przemysłowych i prac rozwojowych. Spółka realizuje również własny projekt badawczo rozwojowy pod nazwą: „Innowacyjna autonomiczna kamera do wykrywania wolnych miejsc parkingowych i zajętości pasów ruchu.” Birtech podpisał umowę na realizacje w/w projektu z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz z dofinansowaniem projektu z środków UE.

System BEACON

Beacony to małe urządzenia, działające na oszczędnych bateriach (mogą pracować nawet 2 lata) wysyłające sygnał radiowy i komunikujące się ze smartfonami za pomocą złącz Bluetooth. Nie bez powodu nazywano je latarniami.

Systemy monitoringu i analizy obrazu

Zastosowanie inteligentnych analiz obrazu w monitoringu wizyjnym ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obszarów wewnętrznych, obiektów i terenów otwartych oraz profesjonalną ochronę infrastruktury krytycznej, zakładów przemysłowych i produkcyjnych oraz placówek użytku publicznego, takich jak banki, transport publiczny, muzea czy szkoły.

Dotacje

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do stworzenia systemu opartego na nowatorskiej koncepcji autonomicznej kamery, która sama będzie przetwarzać obraz, a do serwera będzie wysyłać sparametryzowaną informację tekstową odnośnie monitorowanego obszaru.
O nas Co robimy

Birtech Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt pn. Innowacyjna autonomiczna kamera do wykrywania wolnych miejsc parkingowych i zajętość pasów ruchu w oparciu o sieci neuronowe współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Celem projektu jest opracowanie systemu do wykrywania w miastach wolnych obszarów parkowania oraz monitorowania obszarów z zakazem parkowania.
Z kim współpracujemy Nasi Partnerzy

Skontaktuj się z nami +48 33 33 00 336