unia logo2

Monitoring i analiza obrazu


Systemy monitoringu i analizy obrazu Opis ogólny

Inteligentna telewizja przemysłowa CCTV to optymalizacja wydatków
Zarządzanie obiektem pociąga za sobą szereg kosztów. Niektóre z nich można zoptymalizować, sięgając po systemy takie jak iCCTV. Jakie?
Po pierwsze, mowa o kosztach związanych z ochroną obiektu. Choć nawet najbardziej inteligentna technologia nie jest w stanie w stu procentach zastąpić „żywego” człowieka – zmienić się może sposób nadzorowania bezpieczeństwa. W wielu sytuacjach dobrze skoordynowany inteligentny monitoring pozwoli wyeliminować potrzebę stałego przebywania w obiekcie pracownika ochrony. Niższe koszty wynikają również z ograniczenia do absolutnego minimum fałszywych alarmów – inteligentny monitoring oraz wideo weryfikacja ograniczy konieczność osobistej interwencji do sytuacji, w których naprawdę będą one potrzebne.
Po drugie, analiza obrazu może dostarczyć również wielu innych cennych danych dotyczących sposobu poruszania się klientów po obiekcie.
Jak to działa? Wyobraźmy sobie duży obiekt handlowy, w którym działa inteligentna telewizja przemysłowa CCTV. System rejestruje dane związane np. z przepływem osób – wskazując, ilu klientów odwiedziło miejsce i przebywało w nim w ciągu dnia. Pokazuje nie tylko ilość, zmieniającą się na przestrzeni godzin, ale i tworzy tzw. „mapy ciepła” – wskazując miejsca, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem odwiedzających. W jaki sposób przekłada się to na optymalizację kosztów? Choćby tak, że pozwala inteligentniej zarządzać klimatyzacją i oświetleniem w budynku, a także dostosować miejsca rozlokowania reklam/atrakcyjnych stoisk w budynku.
Po trzecie, inteligentny monitoring optymalizuje wiele procesów związanych z ruchem osób i pojazdów. Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, kontrola na parkingach firmowych – to wszystko sprawia, że zarówno nadzór, jak i obsługa ruchu przebiegają sprawniej i bezpieczniej.

M-Camera - monitoring mobilny

Stworzone rozwiązanie umożliwia świadczenie usług monitoringu w oparciu o urządzenia typu smartfon. Wiele osób zainteresowanych jest możliwością monitoringu miejsc poprzez zastosowanie prostego rozwiązania, które nie będzie generowało znacznych kosztów związanych z budową infrastruktury monitorującej takiej jak okablowanie, komputer rejestrujący wyposażony w odpowiednią kartę DVR lub inne urządzenie rejestrujące. Tego typu urządzenia umożliwiają rejestrację obrazu jednak posiadają pewne ograniczenia. Dosyć istotnym ograniczeniem z punktu widzenia użytkownika jest znaczny pobór mocy takiego systemu. Innym problemem jest częsty brak możliwość przeglądania zapisu zdalnie w sytuacji gdy w miejscu zainstalowania systemu brak infrastruktury sieciowej. Największy jednak problem pojawia się wtedy gdy podczas włamania na teren obiektu na którym działa system monitorujący zostanie on skradziony włącznie z nośnikiem, na którym znajduje się zapisany obraz. W takim przypadku system nie jest w stanie spełnić roli, dla której został zbudowany.
Projekt mobilnego monitoringu wideo zakłada wykorzystanie istniejących na rynku urządzeń typu smartfon, które z technicznego punktu widzenia spełniają wszystkie warunki niezbędne dla prawidłowego działania w pełni funkcjonalnego systemu monitorującego. Wyposażone są one w wysokiej jakości kamerę wideo umożliwiającą rejestrację obrazu w wysokiej rozdzielczości. Posiadają możliwość instalacji karty pamięci, na której można zapisywać rejestrowany obraz. Dodatkowo posiadają system transmisji GSM 3G umożliwiający transfer obrazu na serwer.
System mobilnego monitoringu jest w pełni zautomatyzowany i jego działanie nie wymaga ciągłej obsługi operatora.


Systemy monitoringu wizyjnego

Monitoring jest metodą zabezpieczenia stosowaną już od wielu lat. Gdy jednak porównamy stare, analogowe systemy, a nawet możliwości, które oferuje bardziej współczesna telewizja przemysłowa CCTV z najnowszymi propozycjami, zauważymy, że teraz czeka nas kolejna rewolucja.
Inteligentne systemy monitorowania oferują znacznie więcej niż rejestrowanie i przesyłanie obrazu z kamer do pracownika ochrony. Stają się funkcjonalnym narzędziem, które nie tylko podnosi bezpieczeństwo obiektu do poziomu wcześniej nieosiągalnego, ale i otwiera firmę na nowe wyzwania. Optymalizacja kosztów, bardziej inteligentne zarządzanie budynkiem, a nawet kampaniami marketingowymi – to wszystko zapewnić może jeden inteligentny system monitoringu, taki jak Konsalnet iCCTV. Sprawdź, jak możesz wykorzystać takie rozwiązania w swojej firmie.
Jeszcze bezpieczniej, czyli inteligentny monitoring w akcji
Podstawową funkcją, jaką pełni telewizja przemysłowa CCTV, jest ta związana z bezpieczeństwem. Obecność kamer oznacza niższe ryzyko włamania czy nieuprawnionego wtargnięcia do stref zabronionych. Jednak dopiero zaawansowane funkcje monitoringu sprawiają że system monitoringu zauważy każde podejrzane zdarzenie.
System iCCTV to przede wszystkim znacznie wyższa jakość rejestrowanego obrazu – taka, która pozwala na jego rzetelną analizę. Odpowiednio zaprogramowany system zapewni m.in. możliwość rozpoznania twarzy, tablic rejestracyjnych oraz wyraźnie wzmocni poprawność wykrywania zdarzeń nietypowych, np. pojawienia się nieuprawnionych osób w strefie zagrożenia, przemieszczenia się obiektu – choćby samochodu z parkingu czy palety z magazynu. To wszystko w ramach sieci, która integruje się z obecnie istniejącym systemem zabezpieczeń.


Analiza obrazu za pomocą sieci neuronowych

Cały proces analizy obrazu można podzielić na kilka etapów, między innymi:

  • akwizycję obrazu,
  • przekształcanie obrazu,
  • rozpoznawanie obrazu,
  • pomiary i inne analizy wykonywane na obrazach.


Programy do analizy obrazu zwykle posiadają bardzo dużo procedur przekształcających obrazy, szacuje się, że liczba użytecznych przekształceń obrazów jest rzędu kilku tysięcy. Aby racjonalnie dobierać odpowiednie dla naszych celów przekształcenia grupuje się je na podstawie cech wspólnych.
Wyróżniamy cztery grupy przekształceń:
Przekształcenia geometryczne (przesunięcia, obroty, odbicia oraz zniekształcenia przypominające naciąganie gumowej błony);
Przekształcenia punktowe (poszczególne punkty obrazu są modyfikowane niezależnie od tego jakich mają sąsiadów za pomocą operacji logicznych, arytmetycznych lub operacji anamorficznych – tablic LUT);
Filtry (przekształcenia kontekstowe, których wynik zależy od modyfikowanego punktu i jego otoczenia, a modyfikacja jest wykonywana zawsze);
Przekształcenia morfologiczne (przekształcenia których wynik zleży od modyfikowanego punktu i jego otoczenia, a modyfikacja jest wykonywana po spełnieniu konkretnego warunku np. erozja);
Przekształcenia widmowe (transformata Fouriera).
Najbardziej złożone sposoby przetwarzania obrazów polegają na kombinacji kilku typów operacji, stosowanych jednakże kolejno (zaawansowane programy przetwarzania obrazów pozwalają na zapamiętanie wypróbowanej sekwencji przekształceń i automatyczne jej powtórzenie w odniesieniu do innych obrazów początkowych).